RRETH NESH

Në gjuhën tonë është projekt me qëllime gjithëpërfshirëse, ku me aktivitete synon vetëdijësimin dhe informimin e shumicës ndaj personave me aftësi të veçanta që nuk dëgjojnë dhe gjysmë te shurdhër. Ky projekt ka qëllim që me anë të kësaj platforme, ti interpretoj filmat, videot, materialet edukative e te tjera, në gjuhë të shenjave.

Në fillim ky projekt nisi nën mbështetjen e UNICEF, Ipkofoundation, DokuFest dhe UN agecies, kurse tani vazhdon veprimtarinë në mënyrë të pavarur.

Në gjuhën tonë project goal is inclusiveness, which aims to raise awareness and inform the majority towards people with special abilities such as deaf or heard of hearing. This project aims to interpret movies, videos, educational materials and more in sign language through this platform.

Initially this project started with the support of UNICEF, Ipkofoundation, DokuFest and UN agecies, and now continues to operate independently.